• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

wersja5Relacja

Życzymy całej społeczności szkolnej dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas relaksu, spotkań z ciekawymi ludźmi i wspaniałych przygód. Wracajcie po wakacjach wypoczęci i pełni nowych sił do nauki.
Wszystkiego dobrego!

Terminarz

Rozdanie świadectw maturalnych w szkole we wtorek 5.07.2016 r. o godz. 11.30.

Dnia 24 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we mszy świętej w kościele katedralnym a potem spotkali się w sali gimnastycznej, aby wysłuchać przemówień Pani Dyrektor Jolanty Duk, przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZSP nr 2. Zebrani obejrzeli prezentację poświęconą osiągnięciom uczniowskim w roku szkolnym 2015/16 a najlepsi z nich otrzymali z rąk dyrekcji świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Całości dopełniła część artystyczna w wykonaniu zespołów tanecznego i wokalnego, złożonych z uczennic naszej szkoły. No i…
…do zobaczenia we wrześniu!

 

Od marca do czerwca 2016 roku trwał międzyszkolny projekt między kierunkami technik organizacji reklamy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Myśl przewodnia działań obu szkół brzmiała: Bądź świetny w reklamie, gdyż tylko najlepsi mają szansę odnieść sukces na rynku pracy.
Projekt miał charakter konkursowy. Młodzież klas pierwszych i drugich z obu szkół pracowała w grupach kilkuosobowych. Miała do zrealizowania trzy główne zadania. W ramach przygotowań do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.26, powstały ciekawe prezentacje multimedialne, oferty handlowe i cenniki dla potencjalnych klientów. Celem projektu było nabycie wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnego produktu oraz wprowadzenie go na rynek - kampania reklamowa. Projekt skierowany był do uczniów zdolnych o zainteresowaniach projektowych w wieku 15-18 lat z dwóch szkół.

Rozpoczęła się czerwcowa sesja egzaminacyjna dla 144 uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 2 w Siedlcach. W dniu 17.06.2016 r. młodzież zdobywająca zawód technika ekonomisty, technika handlowca, technika logistyka i technika organizacji reklamy zmagała się z pytaniami na egzaminie pisemnym, a w dniach 14.06.2016 r. – 23.06.2016 r. zdaje egzaminy praktyczne.
Sesja styczniowa okazała się sukcesem uczniów klas czwartych. Łącznie do egzaminu z trzech kwalifikacji przystąpiło 80 uczniów. Egzaminy zdało i uzyskało świadectwa 68 uczniów, tj. 85,00% zdających. Część pisemną zdało 78 uczniów, tj. 97,50%, natomiast część praktyczną 70 uczniów, tj. 87,50%. Na uwagę zasługują wyniki uzyskane przez uczniów z części praktycznej. Prawie 68% zdających uczniów uzyskało wynik przekraczający 90%, a w dwóch klasach, 4a i 4c jest to prawie 89% zdających.
Wyniki zdawalności w naszej szkole są wyższe od wyników wszystkich uczniów przystępujących do tych samych kwalifikacji na terenie OKE Warszawa.
Mamy nadzieję, że uczniowie klas 2a, 2l, 2r, 3c i 3l są równie dobrze przygotowani do egzaminów potwierdzających kwalifikacje (A.35, A.30, A.26, A.18, A.31) i w dniu 26 sierpnia wszyscy odbiorą świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com