• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Obraz111925 - powstaje w Siedlcach dwuklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Siedzibą jej jest budynek Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Prusa przy ulicy Floriańskiej.

1926 - Koedukacyjną Szkołę Handlową przemianowano w trzyklasową Szkołę Handlową.

budynek111931 - Szkoła Handlowa zmienia siedzibę. Przenosi się do budynku przy ulicy Sienkiewicza.

1936 – 1937 Trzyletnia Szkoła Handlowa zostaje przemianowana w czteroletnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie i otrzymuje pełne prawa szkoły średniej.

1939/40 - władze niemieckie zezwoliły na funkcjonowanie trzyklasowej Szkoły Handlowej I stopnia i jednorocznego Liceum Handlowego II stopnia

1948 - powołano: Prywatne Gimnazjum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Administracyjno – Handlowe

1950 - dotychczasowe szkoły zostały upaństwowione. Szkoła podlegała Ministerstwu Handlu Wewnętrznego, Ministerstwu Rolnictwa, Ministerstwu Oświaty.

1957 - powołano Technikum Ekonomiczne.

Obraz3315 września 1966 r. - szkoła zmienia siedzibę. Przenosi się do nowego budynku przy ul. Oskara Langego 8. W tym samym roku powstaje Pomaturalna Szkoła Ekonomiczna

1968 - powstaje Liceum Ekonomiczne.

1969 - Liceum Ekonomiczne otrzymuje imię Mikołaja Kopernika.

1970 - oddanie do użytku internatu szkolnego.

1974 - Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie powołało Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

W skład Zespołu weszły:
Liceum Ekonomiczne (dzienne i zaoczne),
Liceum Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Policealne Studium Ekonomiczne (dzienne i zaoczne),
Średnie Studium Zawodowe (zaoczne),
Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa).

szkola27 września 1985 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach nadało Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 imię Mikołaja Kopernika oraz prawo posiadania sztandaru.

1992 - utworzono VI Liceum Ogólnokształcące,

1993 – utworzono Liceum Handlowe.

2002 - szkoła otrzymuje nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

как укладывать паркетную доскукакой фирмы ноутбук лучше купитькупить кистьлобановский александр игоревич харьков
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com