• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 obejmuje 3-letni cykl kształcenia.
Nauka w klasie umownie nazywanej klasą „medialną” łączy w sobie elementy wiedzy historycznej z elementami wiedzy o współczesnym świecie. Celem edukacji jest kształcenie umiejętności rozumienia różnorodnych zjawisk, wydarzeń politycznych i procesów społecznych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Oferta skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy pragną poznawać tajniki pracy dziennikarskiej oraz zdobyć wiedzę o mediach. Różnorodne zajęcia pozwolą rozwijać uzdolnienia literackie i kształcić umiejętności redakcyjne.
Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: język polski, język angielski oraz historia i biologia do wyboru. Przedmioty uzupełniające to edukacja medialna z warsztatami dziennikarskimi w klasie I i zajęcia artystyczne w zakresie edukacji filmowej w klasie II. Dodatkową atrakcją będą wyjścia do kina i teatru. Działają humanistyczne koła zainteresowań. Uczniowie biorą udział w konkursach języka polskiego, ortograficznych, historycznych, poetyckich, literackich organizowanych na terenie miasta i kraju. Realizacja podstawy programowej rozszerzonej i uzupełnionej o wyżej wymienione przedmioty przygotuje uczniów do podjęcia studiów w takich kierunkach jak: filologia polska, historia, pedagogika, dziennikarstwo, politologia, socjologia oraz biologia, farmacja, rehabilitacja, kosmetologia.

LOb

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com