• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Erasmus1

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach projekty staży zagranicznych finansowane ze środków Unii Europejskiej są realizowane od 01.09.2010 r.
Do 30.06.2017 r. zrealizowano cztery projekty:

  1. od 01.09.2010 r. do 31.05.2011 r. – projekt „Europejska praktyka zawodowa gwarancją lepszej pracy” z programu Leonardo da Vinci,
  2. od 01.09.2011 r. do 31.05.2013 r. – projekt „Być lepszym w zawodzie – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach” z programu Leonardo da Vinci,
  3. od 01.09.2013 r. do 31.12.14 r. – projekt „Ku zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +
  4. od 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r. – projekt „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +.

W okresie 7 lat na zagraniczną praktykę zawodową wyjechało 196 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Najczęściej młodzież odbywała staż we Włoszech, ale również w Hiszpanii i Portugalii. Pracowali w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach podróży, w biurach rachunkowych, firmach transportowych, ubezpieczeniowych i reklamowych, oraz sklepach odzieżowych, obuwniczych, z pamiątkami, czy w drogeriach. Przed wyjazdem na praktykę zagraniczną uczniowie brali udział w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. Na zakończenie praktyki każdy uczeń otrzymał certyfikat odbycia stażu oraz dokument Europass Mobility.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach rozpoczął realizację projektu „Dla zawodowej przyszłości”. NUMER UMOWY- 2015-1-PL01-KA102-014980. Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Celem programu Erasmus + jest:

1. Zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą.

2. Podwyższenie umiejętności językowych.

3. Podwyższenie kompetencji osobistych.

4. Poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego.

W ramach programu 66 uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach ze specjalności technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy, wyjedzie na 3-tygodniowy staż zawodowy do przedsiębiorstw we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Celami projektu jest wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Zdobycie wyżej wymienionych doświadczeń polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia. Celem drugoplanowym projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Na staż wyjadą cztery grupy uczestników, każda z opiekunem. Pierwsze dwie grupy będą odbywać swój staż w Hiszpanii lub we Włoszech w terminie od 3 kwietnia 2016 r. do 23 kwietnia 2016 r. Kolejne dwie grupy pojadę na praktykę do Portugalii lub do Włoch w okresie od 2 kwietnia 2017 r. do 22 kwietnia 2017 r.

Każdy z uczestników projektu będzie uczestniczył w 60-godzinnym kursie językowym, w tym zawodowym. Oprócz kursu językowego uczniowie będą brać udział w 8-godzinnym przygotowaniu pedagogicznym, europejskim i kulturowym.

Harmonogram:

07 – 10.09.2015 r. – poinformowanie uczniów o projekcie, rozdanie ankiet rekrutacyjnych do wypełnienia,

14.09.2015 r. – spotkanie informacyjne z rodzicami i uczniami,

15 - 18.09.2015 r. – składanie ankiet rekrutacyjnych wypełnionych przez uczniów i rodziców, wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego,

24.09.2015 r. – ustalenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną,

28.09.2015 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,

październik 2015 r. – marzec 2017 r. – przygotowanie językowe,

marzec 2016 r. – marzec 2017 r. – przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i europejskie,

kwiecień 2015 r. – kwiecień 2017 r. – zagraniczne staże zawodowe,

maj 2017 r. – konferencja podsumowująca realizację projektu,

do 31.07.2017 r. – złożenie raportu końcowego.

Dziewiątego dnia praktyk w Spoleto, po śniadaniu wszyscy jak codzień udali się do pracy. Miejsca, w których pracujemy są bardzo różnorodne. Każdy z nas ma inne obowiązki i zadania do zrealizowania. Osoby pracujące w agencji ubezpieczeniowej archiwizują dokumenty kadrowe oraz wykonują prace pomocnicze przy dokumentowaniu poszczególnych operacji gospodarczych. Odbywając staż w hotelu, praktykantka zajmuję się obsługą gości hotelowych, a także przyjmuje płatności w formie gotówkowej I bezgotówkowej. Stażystki w sklepach odzieżowych prowadzą inwentaryzację towarów pod względem ilościowym i jakościowym oraz dbają o wizerunek miejsca pracy. Poobiednią sjestę spędzamy na odpoczynku w pokojach lub w parku mieszczącym się w kompleksie Villi Redenta. W wolnym czasie udajemy się na wspólne spacery, aby podziwiać uroki miasta Spoleto.

W dniu 06.05.2019 r. rozpoczęliśmy drugi tydzień praktyk i już po raz dziewiąty spotkaliśmy się całą grupą wraz z opiekunami na wspólnym śniadaniu. Po posiłku udaliśmy się do miejsc odbywania stażu. Po czym o godzinie 13 zgodnie z tradycją panującą we Włoszech przyszedł czas na sjestę i ponownie zasiedliśmy do stołu. Po obiedzie udaliśmy się na stadion lekkoatletyczny, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Następnie każdy wrócił do pracy na drugą zmianę. O godzinie 19:30 przyszedł czas na kolację, podczas, której dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i nowymi doświadczeniami.

Dzisiejszego dnia zostaliśmy zapoznani z zadaniami realizowanymi w przedsiębiorstwie, w poszczególnych działach: kadry - płace, magazyny, transport, księgowość i marketing. Pracownicy wdrożyli nas w panujące tam procedury, i zaznajomili nas z wykorzystywanymi tam dokumentami. Zostaliśmy wprowadzeni w zasady rozlokowania dostaw i rozmieszczenia towarów w odpowiednich działach sklepu.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com