Za trudną pracę z nami i okazywane serce chylimy przed Wami głowy w ogromnej podzięce” – słowa te towarzyszyły nam w szkole 11 października 2019 r., podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień należy do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole, jest to moment w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów. Był to czas przemówień i czas podziękowań. Podczas uroczystej akademii przedstawiciele Rady Rodziców i Uczniowie złożyli serdeczne życzenia Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom administracji i obsługi. Podziękowali za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie uczniowskich serc i umysłów. Do życzeń dołączono ”milion” białych róż, wiersze i piosenki w wykonaniu Uczniów naszej Szkoły.

Akademię przygotowano pod kierunkiem nauczycieli: p. Wioletty Wyrębek, p. Kamili Wereszczyńskiej i p. Tomasza Borkowskiego.