• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. Dyplomy laureata konkursów przedmiotowych i olimpiad.
  5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum).
  6. 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
  7. Kwestionariusz.

Informacje dla osób przyjętych do klas pierwszych

Każdy uczeń klasy pierwszej wypełnia kwestionariusz osobowy ucznia i przynosi go do sekretariatu szkoły do dnia 31.08.2020 r. W kwestionariuszu zawarte są m. in. informacje o uczestnictwie ucznia w zajęciach religii, etyki. Na kwestionariuszu wymagane są podpisy rodziców (opiekunów).


Każdy uczeń klasy pierwszej do dnia 31.08.2020 r. przesyła swoją fotografię w formie elektronicznej. Plik o nazwie nazwisko_imię_klasa.jpg (np. Kowalski_Jan_1a.jpg) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres zsp2fotografie@wp.pl
Fotografie powinny być o rozmiarze 472x591 pikseli o rozdzielczości 300dpi lub wyższej.


W szkole od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje zmiana obuwia na obuwie typu „Warior” lub w przypadku dziewcząt – białe „Czeszki”.

подвесные светильники над столом

блендер интернет

сотейник биол

лучшая посуда

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com